Tindre el teu col·lectiu o associació al Cens té molts avantatges:

col·laborar en projectes amb l’ajuntament – accedir a espais i recursos del Casal Jove i altres equipaments joves – obtindre assessorament i recolzament per a les vostres mogudes –

Descarrega el Reglament ací: Reglamento Censo Asociaciones y Colectivos Juveniles (1)

Annex 1: Fitxa d’Inscripció del col·lectiu. Descarrega ací: Anexo I Reglamento Censo Asociaciones ficha inscripc

Annex 2: Model de Constitució de col·lectiu: Anexo II Reglamento Censo Asociaciones acta constitución