TRAMITEM ELS DIFERENTS CARNETS JOVES. APROFITA ELS GRANS AVANTATGES QUE T’OFEREIXEN.

CARNET JOVE. Si tens entre 14 i 30 anys. Pots gaudir de descomptes en transport, activitats culturals i esportives, i en les teues compres. Té una vigència de 2 anys, i el seu preu és de 8,40 € (pots tindre bonificacions o exencions en el preu per família nombrosa, monoparental, discapacitat o si ets víctima de violència contra la dona).  Per a sol·licitar-lo, cal presentar original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport. I ara el carnet jove també funciona com a carnet d’alberguista!!! Pots traure el carnet al Casal Jove i CC Mario Monreal. Demana cita ací 

Com fer pagament, preu i bonificacions > Punja ACÍ

Formulari per omplir > Punja ACÍ

CARNET D’ALBERGUISTA.  Et permet allotjar-te en els més de 4000 albergs de la Xarxa Internacional. La validesa dels carnets és d’un any a partir de la data d’emissió. Per a sol·licitar-los, cal presentar original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport.

MODALITATS REQUISITS PREUS
Juvenil 
De 14 a 29 anys- VAL CARNET JOVE 5 €
Adult Majors de 30 anys 10 €
Familiar Parelles i fills/es menors de 14 anys 18 €
Grup Un mínim de 10 persones. 16 €

CARNET ESTUDIANT – PROFESSOR/A.  Pots obtindre descomptes en viatges, entrades a museus, activitats culturals…  Per a sol·licitar-los, cal presentar fotografia carnet, original o fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, i també un justificant d’estar estudiant (resguard matrícula o certificat del centre educatiu) o ser professor/a (nòmina o certificat de centre educatiu). Vigència d’un any.

MODALITATS REQUISITS PREUS 
ESTUDIANT (ISIC) Estudiants del curs acadèmic actual a temps complet i tindre més de 12 anys        9 €
PROFESSOR/A (ITIC) Professorat en actiu        9 €

Llocs d’emissió:

  • Casal Jove. C/Vent de Marinada, Port de Sagunt. Tel. 96 268 3439. arribar i horaris
  • Centre Cultural Mario Monreal. C/Roma, 9.  Sagunt. Tel. 96 265 5880.

Preus actualitzats a setembre de 2020