Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL)

Seu Camp de Morvedre-Universitat Jaume I

El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua.

El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i d’un assessor que orienta i guia l’aprenent de valencià de manera personalitzada.

Al CAL, cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat. Al CAL, per tant, l’aprenent aprendrà a aprendre amb autonomia i decidirà sobre el propi procés d’aprenentatge: què vol aprendre, com ho vol aprendre i quan ho vol aprendre.

Al CAL de la Seu Camp de Morvedre-Universitat Jaume I, ubicat a les dependències del Casal Jove del Port de Sagunt (c/ Vent de Marinada), pots aprendre anglés (nivells elemental i mitjà) i valencià (nivells elemental, mitjà i superior) amb recursos en paper i en línia com ara:

  • Consulta dels llibres més actuals amb solucionaris
  • Gramàtiques
  • Diccionaris
  • Fitxes d’autoaprenentatge autoavaluatives
  • Exàmens de la JQCV amb els seus solucionaris
  • Programari específic i enllaços a recursos en els ordinadors

Horari al públic: de 9.00 a 13.30 h i de 16.00 a 20.00 h

Assessoria de valencià i anglés (durant abril 2016): dimarts i dijous de 16.00 a 19.00 h (José Belmonte). A partir del 7 d’abril.

–Jo aprenc llengües!

–I jo!

–Jo també!

 

–I jo!

 

http://www.campusobert.uji.es

http://www.uji.es/serveis/slt/adf/ser/cal.html