CURS DE DIRECTOR/A D’ACTIVITATS DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL.

Preinscripció oberta fins 15 d’octubre.

Aquest curs et capacita per a planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de temps lliure educatiu, dirigits a la infància i la joventut en tots els seus aspectes, així com assumir la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

Requisit d’accés:
Estar en possessió del Diploma de monitor o monitora d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil o equivalent.

Dates Curs DAT:
Dissabtes i divendres del 23 d´octubre de 2021 al 9 d´abril de 2022
(Octubre: 23, 29 i 30; Novembre: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 i 27; Desembre: 3, 4, 10, 11, 17 i 18; Gener: 8, 14, 15, 21, 22, 28 i 29; Febrer: ;4, 5, 11, 12, 18, 19 i 26; març 5, 12, 26; abril 2 i 9)
Horari dissabtes: 10 h a 14 h i 16 h a 20 h. Horari divendres: 15:30 h a 20:30 h.

Una vegada acabada la preinscripció, si hi ha més persones preinscrites que places, es realitzarà un sorteig, tenint en compte els criteris de preferència en la inscripció (menors de 30 anys; residència al municipi)

MÉS INFO GENÈRICA DEL CURS

 

CURS DE FORMADOR/A D’ANIMADORS/ES

Preinscripció oberta fins 15 d’octubre.

Et capacita per a impartir cursos d’Animació (Monitor/a i Director d’Activitats educatives de Temps Lliure Infantil i Juvenil).

Per realitzar el curs, has de complir com a mínim un d’aquestos requisits:

a) Ser major de 21 anys, a la data d’inici del curs, i acreditar una experiència pràctica i contin-uada com a coŀlaborador/a en activitats de joventut al llarg dels dos anys anteriors.
b) Tindre formació en matèria d’animació juvenil, que puga acreditar-se amb alguna de les titulacions arreplegades en el Decret 86/2015.

Dates: Dissabtes del 23 d´octubre al 27 de novembre de 2021
(Octubre: 23 i 30; Novembre: 6, 13, 20, 27)
Dissabtes de 10 h a 14 h i 16 h a 20 h.

MÉS INFO GENÈRICA DEL CURS

 

CURSOS MONITOR/A DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL.

Preinscripció de 13 d’octubre al 30 de novembre.

El curs et capacita per a organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de temps lliure educatiu, dirigi-des a la infància i la joventut, en el marc de la programación general d’una organització, apli-ca les tècniques especíques d’animació grupal, incideix explícitament en l’educació en valors i atén les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

Una vegada acabada la preinscripció, si hi ha més persones preinscrites que places, es realitzarà un sorteig, tenint en compte els criteris de preferència en la inscripció (menors de 30 anys; residència al municipi).

Anem a ofertar 2 edicions:

INTENSIU: de desembre de 2021 a febrer de 2022 (part lectiva). 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2021; 3, 4, 5, 7, 8, 15, 22 i 29 gener; 5, 12 i 19 febrer de 2022
Horari: dissabtes i dies en període vacacional escolar 10 h a 14 h i 16 h a 20 h

ORDINARI: de gener a maig de 2022 (part lectiva). Dissabtes de 10 a 14 i 16 a 20 h. 15, 22 i 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 febrer; 5, 12 i 26 març; 2, 9 i 30 d´abril; 7, 14, 21 i 28 maig de 2022.

MÉS INFO GENÈRICA DEL CURS

Leave a Reply