MORVEDRE Rock 21.

L’Associació Klavija, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt, convoca el certamen MORVEDRE ROCK 21, per a fer costat als grups emergents de la nostra ciutat i de l’entorn, així com oferir concerts de qualitat a les persones aficionades a la música en directe.

Bases

1.- PARTICIPANTS:
1.1.- Podran participar:

• MODALITAT A- Grups  Locals: Grups que realitzen música de qualsevol tipus dins de ROCK o POP (Heavy, Pop, Rock, Ska, Alternativa-Indie, Punk, etc…). La majoria dels seus components han de tindre menys de 35 anys i residir al Camp de Morvedre. Es prioritzarà –sempre que el nombre de participants ho permeta- la selecció d’un grup els membres del qual tinguen menys de 20 anys en la seua majoria.

• MODALITAT B- Grups de la Comunitat Valenciana: Grups musicals que realitzen música de qualsevol tipus dins de ROCK o POP (Heavy, Pop, Rock, Ska, Alternativa-Indie, Punk, etc…), els components del qual tinguen menys de 35 anys (en la seua majoria) i residisquen en la Comunitat Valenciana (en la seua majoria).

1.2.- Els grups han de tindre un repertori mínim de mitja hora de temes propis per a executar en directe (la qual cosa no impedeix interpretar alguna versió si el temps d’actuació supera la mitja hora). El temps màxim d’actuació serà de 50 minuts.

2.- INSCRIPCIÓ
Les inscripcions i resta de documentació es presentaran per correu electrònic en l’adreça asociacionklavija@gmail.com

3.- DOCUMENTACIÓ
Els grups presentaran la següent documentació:
• Noms i cognoms dels membres del grup (emplenant fitxa d’inscripció adjunta)
• DNI escanejat dels membres del grup.
• Maqueta amb temes originals d’alguna de les següents formes: document adjunt en mp3, o especificar enllaç extern en internet (webs com Soundcloud, Youtube, Bandcamp… o enllaç de descàrrega tipus Drive, Wetransfer…)
• Breu biografia del grup (quan es va crear, dades dels components, on assaja, historial de concerts realitzats…)
• Fotografia recent i logo (en cas que ho tinga) del grup.

4.- TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini d’inscripció dels grups finalitzarà el dia 30 de juny de 2021 a les 23.59 h.

5.- FASES DEL *MORVEDRE ROCK 21.
S’estableixen dues fases:

*1a FASE. SELECCIÓ DE GRUPS I CONCERTS: La Comissió de Selecció seleccionarà un màxim de quatre grups de la Modalitat A, i quatre de la Modalitat B, que actuaran en el Casino Antic Casino AHM (av. 9 d’Octubre, 4 – Port de Sagunt) o en el Casal Jove (c/ Vent de Marinada – Port de Sagunt) en els següents dissabtes i diumenges 16, 17, 23 i 24 d’octubre de 2021 a les 18.30 h. Els grups seleccionats hauran de tindre disponibilitat almenys dues de les quatre dates especificades en aquest punt de les bases, i estar disponibles des de les 16 h per a realitzar muntatge i prova de so. L’organització es reservarà el dret de deixar fora aquells grups seleccionats que no tinguen disponibilitat en la data proposada.
Cada músic/a membre dels grups participants cobrarà 40 € en concepte de caixet per l’actuació i se li donarà d’alta en la Seguretat Social. A partir de 5 components, el caixet del grup serà de 160€, a repartir equitativament entre els músics/as, els quals també seran donats d’alta en Seguretat Social.

*2a FASE. FINAL: Entre els participants se seleccionaran com a finalistes dos grups (un en cada modalitat). Els grups finalistes actuaran en pròximes edicions dels festivals Music Port Fest, Factory Fest o Festardor, segons el seu estil musical i disponibilitat, en dia i hora que determinen els organitzadors de cada esdeveniment.
Cada grup finalista cobrarà 290 euros en concepte de caixet pel concert final.

6.- CONDICIONS DE LES ACTUACIONS
Els grups portaran el seu propi backline i instruments. L’organització aportarà la resta d’elements (microfonia, PA, monitors), així com tècnic de so. La prova de so es realitzarà a les 17 h del dia del concert en la primera fase. I en la segona, quan ho indique l’organització dels festivals.

Els concerts compliran les mesures sanitàries i de protecció relatives al Covid-19 . L’organització es reserva el dret de fer canvis en dates, ubicacions i característiques de les actuacions a causa de restriccions imposades en relació al desenvolupament de la pandèmia.

7.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ
La selecció dels grups que participaran en Morvedre Rock 21, ateses aquestes bases, a la creativitat i qualitat dels grups presentats, serà realitzada per una Comissió composta per:
• Una persona en representació de l’Associació Klavija
• Una persona en representació del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Sagunt
• Una persona en representació dels festivals Music Port Fest, Factory Fest i Festardor.

La participació en el Morvedre Rock 21 suposa l’acceptació de les presents bases.

Leave a Reply